คอ......อำ...คำ..คน.

posted on 13 Jul 2012 12:00 by sunanta165

edit @ 13 Jul 2012 12:01:05 by o^o..tugta..*v*

edit @ 13 Jul 2012 12:03:56 by o^o..tugta..*v*

Comment

Comment:

Tweet

คนส่วนมากการกระทำจะสวน
ทางกับคำพูดเสมอ

#2 By o^o..tugta..*v* on 2012-07-16 11:28

Hot! ....ทำได้อย่างที่พูด....ก็ยิ่งมีค่า
surprised smile 'bike cool!'

#1 By tawato on 2012-07-13 12:07